Dietetyka na przestrzeni wieków

Dietetyka na przestrzeni wieków

Dietetyka (fr. diététique, z łc. diaetetica, z gr. díaita) jest nauką medyczną zajmującą się racjonalnym żywieniem człowieka, zarówno w zdrowiu, jak i chorobie. Na jej rozwój znaczący wpływ miały takie dziedziny wiedzy jak biologia, biochemia, fizjologia, medycyna kliniczna oraz technologia i technika przygotowywania potraw. Przez setki lat kształtowały się i zmieniały poglądy na temat wpływu spożywania poszczególnych produktów na ludzi, ich zdrowie oraz rozwój. W efekcie wieloletnich badań oraz obserwacji powstało sporo zaleceń, wytycznych oraz norm dotyczących żywienia. Ponieważ nauka idzie cały czas do przodu, pozyskana wiedza jest stale aktualizowana i dostosowywana do najnowszych odkryć. Jak wyglądał rozwój dietetyki?

Grecki lekarz, jeden z prekursorów współczesnej medycyny, Hipokrates, jako środki zapobiegania chorobom wprowadził dietę i higienę. Był autorem teorii o wzajemnym wpływie czterech płynów ciała, zwanych humorami (krwi, flegmy, żółci oraz czarnej żółci), na zdrowie oraz temperament człowieka. Idea odwoływała się do fizjologicznych uwarunkowań, zrywając w pewien sposób z przekonaniem, iż za wszystkim, co się wówczas działo z ludźmi oraz światem, stali bogowie oraz inne nadprzyrodzone moce. Zaburzenie równowagi pomiędzy czterema cieczami ciała, rozumiane jako przewaga jednej nad innymi, decydowało o temperamencie człowieka. Ludzie z dominującą krwią (łc. sanguis) byli nazywani sangwinikami, żółcią (gr. chole) - cholerykami, śluzem (gr. phlegma) - flegmatykami, czarną żółcią (gr. melaina chole) - melancholikami. W kolejnych wiekach teoria ta była rozwijana i rozbudowywana o dodatkowe elementy.

Rzymski lekarz Galen, na podstawie teorii humoralnej stworzył pierwszą typologię temperamentów. Wyróżnił ich w sumie dziewięć. Pierwsze cztery nazywano pierwotnymi: ciepło, zimno, wilgoć, suchość. Cztery kolejne były ich kombinacjami i pokrywały się ze stworzonymi wcześniej przez Hipokratesa: zimno-sucho (melancholik), zimno-wilgotno (flegmatyk), ciepło-sucho (choleryk), ciepło-wilgotno (sangwinik). Dziewiątym temperamentem był temperament idealny, gdzie wszystkie płyny ciała oraz pierwotne temperamenty występowały w równowadze. Pożywienie oraz ówczesne leki Galen podzielił, przypisując im wspomniane wcześniej atrybuty wraz z wartościami liczbowymi oznaczającymi ich natężenie. Opium, na przykład, było na czwartym poziomie zimna. Choroby zostały skatalogowane w ten sam sposób, w wyniku czego należało je leczyć dietą i lekami o odpowiedniej wartości cechy przeciwnej. Taki sposób postępowania, z nabytymi wraz z upływem czasu naleciałościami i ulepszeniami, obowiązywał jeszcze przez półtora tysiąca lat po śmierci Galena.

reklama

KOBIETA

www.klubodchudzania.pl www.antykoncepcja.net www.astmaoskrzelowa.pl