Amniopunkcja  Inwazyjne badanie prenatalne

Amniopunkcja Inwazyjne badanie prenatalne

Amniopunkcja to inwazyjne badanie prenatalne polegające na nakłuciu macicy i worka owodniowego przez powłoki brzuszne kobiety i pobraniu próbki płynu owodniowego do analizy laboratoryjnej.

Zabieg amniopunkcji wykonywany jest pod kontrolą USG.

Amniopunkcja to badanie prenatalne z grupy badań inwazyjnych, które jest obarczone ryzykiem powikłań.

Płyn owodniowy

Płyn owodniowy potocznie nazywany wodami płodowymi, które otaczają dziecko zawierają żywe komórki złuszczone z nabłonka owodni, z dróg moczowych, oddechowych oraz przewodu pokarmowego i są cennym materiałem badawczym. Badanie płynu owodniowego w warunkach laboratoryjnych pozwala na określenie ryzyka wystąpienia licznych wad rozwojowych w tym zespołu Downa, ale też innych abberacji chromosomowych oraz innych powikłań w rozwoju jak np. zakażenia, wirusy itp.

Jakie choroby są wykrywane za pomocą amniopunkcji

W zależności od metody badania pobranej próbki drogą amniopunkcji możemy badać strukturę chromosomów oraz ich ilość aby wykluczyć zespół Downa, poddawać badaniom strukturę DNA płodu wykluczając takie choroby jak mukowiscydozę, zanik mięśni, zakażenie wirusami różyczki, krętkiem kiły lub innymi drobnoustrojami mogącymi wywoływać problemy rozwojowe płodu.

Dzięki amniopunkcji i badaniom pobranej próbki możemy zdiagnozować ponad 1000 schorzeń różnego pochodzenia.

Bezpieczeństwo amniopunkcji

Niestety jak każde inwazyjne badanie prenatalne również amniopunkcja jest obarczona ryzykiem wystąpienia powikłań. Amniopunkcja chociaż statystycznie wykazuje najmniejszy odsetek wystąpienia powikłań wśród prenatalnych badań inwazyjnych może doprowadzić do wystąpienia krwawienia, przedwczesnych skurczów macicy, odejścia wód płodowych do poronienia włącznie. Odsetek ciąż u których obserwuje się komplikacje w wyniku wykonanego zabiegu amniopunkcji oscyluje w granicach 0,5 do 1%, czyli 1 na 200 wykonanych amniopunkcji obarczona jest wystąpieniem powikłań.

Z uwagi na ryzyko wystąpienia powikłań wszystkie inwazyjne badania prenatalne wykonywane są jedynie w przypadku niezbędnej konieczności i wyłącznie za zgodą matki.

Kiedy wykonuje się amniopunkcję

Amniopunkcję wykonuje się zwykle w okresie od 13 tygodnia do około 19-20 tygodnia życia płodu, czasami amiopunkcję wykonuje się również pod koniec ciąży w celu określania zaawansowania rozwinięcia się płuc dziecka, ale takie badanie należy do rzadkości.

reklama

KOBIETA

www.klubodchudzania.pl www.antykoncepcja.net www.astmaoskrzelowa.pl